Meer rendement met Van Gogh

Van Gogh is een van de grootste iconen van ons land en dat biedt perspectief voor Brabant. het verhaal van Vincent van Gogh in Brabant biedt ondernemers veel aanknopingspunten voor het ontwikkelen van productaanbod en arrangementen. 

Van Gogh als inspiratiebron voor ondernemers

Ondernemers die zich willen laten inspireren door het verhaal van Van Gogh in Brabant, kunnen op deze website zijn biografie bekijken, met geluidsfragmenten uit zijn brieven en verwijzingen naar alle locaties in Brabant die van belang zijn geweest voor zijn leven en werk.  De Van Gogh Fietsroute van 325 kilometer door heel Brabant biedt ook mooie aanknopingspunten voor het ontwikkelen van toeristisch en recreatief aan bod.

Hoe trek je bezoekers met het verhaal van Van Gogh? Hoe zet je het verhaal van Vincent van Gogh in Brabant om in een toeristische beleving die mensen raakt? Becoming Vincent biedt hiervoor houvast.

Becoming Vincent

Nieuw Van Gogh-aanbod

Vincent van Gogh is een Brabants icoon en zijn leven en werk zijn een blijvende bron van inspiratie voor velen. Dit biedt kansen voor ondernemers die structureel Van Gogh-aanbod willen ontwikkelen. Van Gogh Brabant is altijd geïnteresseerd in innovatief toeristisch, recreatief of aanverwant aanbod dat bezoekers van Brabant een mooie Van Gogh-beleving biedt. 

Samen maken we Brabant

VisitBrabant is de marketingorganisatie voor de Brabantse Vrijetijdseconomie. Samen met Van Gogh Brabant promoot VisitBrabant het culturele erfgoed van Van Gogh in Brabant en alle activiteiten die daaromheen georganiseerd worden. Voor bezoekers biedt VisitBrabant.nl het volledige aanbod aan Brabantse iconen, festivals en evenementen. Ondernemers en organisaties in de Brabantse vrijetijdssector kunnen bij VisitBrabant terecht voor promotiemogelijkheden, seminars en marketingtools.

Connectprogramma

Bereik nieuw publiek

Van Gogh Brabant werkt actief aan de promotie van het Brabantse erfgoed van Van Gogh in Nederland en het buitenland. Alleen al via de media-aandacht voor de Van Gogh activiteiten bereiken we miljoenen mensen in en buiten Europa. Daarmee trekken we gasten uit onder meer België, Duitsland, Frankrijk en UK. Zo dragen we bij aan de promotie van Brabant als Van Goghbestemming en vinden steeds meer mensen de weg naar deze website.

Bekijk Van Gogh Brabant in de media.