Actueel

Convenant Van Gogh Monumenten in Brabant ondertekend

Categorie: Algemeen   dinsdag 24 oktober 2017 07:00

Maar liefst 39 locaties in Brabant hebben een officiële status als Van Gogh Monument. Negen gemeenten, drie erfgoedorganisaties, de Provincie Noord-Brabant en Stichting Van Gogh Brabant hebben daartoe op 30 oktober het Convenant Van Gogh Monumenten ondertekend. Hiermee onderschrijven zij de bijzondere status van de locaties

Het verhaal van Vincent van Gogh is in Brabant nog tastbaar aanwezig. Voor veel Van Goghliefhebbers over de hele wereld is dit verhaal een bron van inspiratie. Niet alleen zijn werk, maar ook de plekken waar Van Gogh heeft gewerkt en gewoond, trekken meer en meer bezoekers. Voor het behoud van deze bijzondere locaties is breed draagvlak nodig. 

De Provincie Noord-Brabant ondersteunt de activiteiten van Van Gogh Brabant om niet alleen de bekendheid van de Van Gogh te stimuleren maar ook om het waardevolle erfgoed te kunnen behouden voor komende generaties

Experts beschrijven Brabants Van Gogh erfgoed

Op initiatief van Van Gogh Brabant is door een groep experts, onder leiding van Het Noordbrabants Museum en met ondersteuning van het Van Gogh Museum Amsterdam, gewerkt aan de ontwikkeling van criteria voor Van Gogh Monumenten. Op basis hiervan is in Brabant een inventarisatie van het meest waardevolle Van Gogh erfgoed gemaakt en zijn er 39 monumenten geselecteerd. Van Gogh Brabant verwacht dat deze aanpak niet alleen een vervolg krijgt in de rest van Nederland, maar ook in Frankrijk, België en mogelijk Engeland.

De ondertekening van het convenant is onderdeel van de meerjarenaanpak van de provincie waarmee Van Gogh blijvend als icoon aan Brabant verbonden wordt en die het verhaal van de schilder tastbaar en levend houdt. De partijen die het convenant ondertekenen, spreken zich uit als hoeders van de Van Gogh Monumenten en dragen hiermee bij aan de instandhouding van het waardevolle erfgoed.

Overhandiging overzicht Van Gogh Monumenten Brabant

Afbeelding: Helewise Berger van het Noordbrabants Museum overhandigt de eerste exemplaren van het overzicht Van Gogh Monumenten aan Bert van der Els (voorzitter Van Gogh Brabant) en Henri Swinkels (gedeputeerde Provincie Noord-Brabant).

Convenantpartners

De gemeenten Nuenen, Etten-Leur, Tilburg, Zundert, Moerdijk, Breda, Eindhoven, Haaren en Laarbeek ondertekenen het convenant. In deze gemeenten bevinden zich één of meer Van Gogh Monumenten. Het Convenant wordt ook ondertekend door de Provincie Noord-Brabant en instellingen als Erfgoed Brabant, Monumentenwacht Noord-Brabant en Monumentenhuis Brabant. VisitBrabant, Het Noordbrabants Museum en Stuurgroep Van Gogh Nationaal park i.o. tekenen een adhesieverklaring. 

Ondertekening Convenant Van Gogh monumenten 30 oktober 2017

Afbeelding: convenantpartners na ondertekening in het Noordbrabants Museum

Met de ondertekening spreken de gemeenten de intentie uit om in 2018 lokale erfgoedgedragscodes uit te werken. Hierin worden met de direct belanghebbenden afspraken gemaakt over het veiligstellen van de Van Gogh Monumenten voor toekomstige generaties.  

Bekijk hier:  

Overzicht Van Gogh Monumenten in Brabant
Overzichtskaart Van Gogh Monumenten in Brabant

Overzicht Van Gogh Monumenten in Brabant (pdf)

Voor beeldmateriaal zie ook: pers/media

Van Gogh Monumenten in Brabant