Van Gogh Brabant

Van Gogh Heritage Foundation

De Van Gogh Heritage Foundation is de organisatie achter de Van Gogh Heritage Centres in
Brabant die gezamenlijk het merk Van Gogh Brabant uitdragen.  De organisatie heeft twee doelen centraal staan:  

-De culturele erfenis van Vincent van Gogh in Brabant behouden en delen met de
wereld, nu, straks en in de verre toekomst.
-De maatschappelijke en economische betekenis van Vincent van Gogh voor de
provincie Brabant vergroten.

Vincent van Gogh vond zijn inspiratie in Brabant en maakte er een groot van zijn wereldberoemde oeuvre.
Zijn latere, meer bekende, Franse werken waren voor een belangrijk deel
geinspireerd op de in Brabant ontwikkelde thema’s. Met tentoonstellingen en
educatieve programma’s zet de Van Gogh Heritage Foundation zich in om de
culturele erfenis van Vincent van Gogh te behouden en te ontwikkelen voor
huidige en toekomstige generaties. Het Noordbrabants Museum stuurt het
expertteam aan voor de inhoudelijke verbetering van de presentative van het
levensverhaal van Vincent van Gogh. Hierin wordt samengewerkt met partners in
het Van Gogh Europe netwerk en experts van het Van Gogh Museum in Amsterdam.

Meerjarenplan

Naar aanleiding van het succes van het Van Goghjaar in 2015
heeft de Van Gogh Heritage Foundation in 2016 een ambitieus meerjarenplan
uitgezet. Dankzij de steun van de Provincie Noord-Brabant is er in 2017 gestart
met de uitwerking hiervan. Zie hieronder het beeldverslag van 2015 en het in
2016 vastgestelde meerjarenplan:

Vincent van Gogh Brabander: Kansen voor het erfgoed, kansen voor Brabant

Bekijk het Beeldverslag Van Gogh Brabant 2015Organisatie

Het bestuur van de huidige stichting is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vijf samenwerkende locaties met een onafhankelijk DB. Het dagelijkse management wordt in opdracht van de Van Gogh Heritage Foundation uitgevoerd door Visit Brabant.

Voorzitter: dhr. B. van der Els
Vice-voorzitter: dhr. B. de Boer
Secretaris: dhr. L. Besselink
Penningmeester: mevr. L. van Aert
Bestuurslid: mevr. L. Janssen
Bestuurslid: dhr. G.J. De Graaf
Bestuurslid: dhr. J.K. Lemkes

Directeur: dhr. F. van den Eijnden (contact: info@vangoghheritage.com) 

Van Gogh Vastgoed NV

In april 2018 is er een Van Gogh Vastgoedbedrijf opgericht met als doel Van Gogh monumenten te verwerven en duurzaam te exploiteren. Meer info te verkrijgen via info@vangoghheritage.com

Verslaglegging

Financieel verslag Stichting Samenwerkingsverband Van Gogh in Brabant 2017

 
 

Nieuws »  |  Contact »  |  Route Van Gogh Europe »